Regulamin

Regulamin sklepu internetowego STRAŻACZKI.PL

Poniższy regulamin określa min.  zasady korzystania ze Sklepu internetowego znajdującego się pod adresem www.strażaczki.pl , sposoby zawierania umów sprzedaży, informacje o działaniu sklepu oraz Sprzedawcy i prawach Konsumenta.

§1

DEFINICJE

Regulamin – niniejszy regulamin, który określa warunki działania, sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach działania Sklepu internetowego www. strazaczki.pl

Klient – podmiot (osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną), dokonujący Zamówienia  w ramach działalności Sklepu.

Konsument – Konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964r. (Dz.U. Nr  16, poz. 93 ze zmianami).

Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

Zamawiający – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, które prowadzi do zawarcia Umowy sprzedaży ze Sprzedawcą, która określa ilość i rodzaj Towaru.

Umowa sprzedaży –  umowa sprzedaży zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego pomiędzy Sprzedawcą a Klientem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Kupujący – każdy podmiot kupujący w Sklepie

Towar – produkty i usługi prezentowane w Sklepie

Sklep internetowy (Sklep) – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem www.strazaczki.pl,  za pośrednictwem którego Klient może składać zamówienie.  

Konto – nieodpłatna funkcja sklepu, za pomocą której Kupujący może złożyć zamówienie

Sprzedawca – Wojciech Kwiecień, przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą pod nazwą Wojciech Kwiecień STRAŻACZKI.PL, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP 5130155608, nr REGON 123116760, ul.Ujastek 5B, 31-752 Kraków

§2

POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMINU

Niniejszy regulamin, określa warunki działania, sprzedaży oraz świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach działania Sklepu internetowego www.strazaczki.pl

Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

Niniejszy regulamin określa działanie sklepu internetowego prowadzonego przez jednoosobową działalność gospodarczą, Zuzanna Kaptur STRAŻACZKI.PL, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. NIP 1990060940, nr REGON 383667026, ul. K. Miarki 18A, 47-320 Obrowiec.

Niniejszy regulamin określa :

-zasady rejestracji i korzystania z konta w ramach działalności sklepu internetowego

- warunki sprzedaży

- zasady zawierania umów sprzedaży

- sposoby płatności i dostawy

- prawo odstąpienia od umowy

Do prawidłowego użytkowania Sklepu niezbędne jest urządzenie z dostępem do Internetu oraz przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies.

 Ponadto do założenia konta użytkownika w Sklepie wymagane jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

Każdy klient ma możliwość uzyskania dostępu do niniejszego Regulaminu, w każdym możliwym momencie, poprzez odpowiedni moduł znajdujący się na stronie głównej. Ponadto umożliwione jest pobranie regulaminu w formie .pdf oraz sporządzenie jego wydruku.

§3

REJESTRACJA W SKLEPIE INTERNETOWYM

Rejestracja w sklepie internetowym jest opcjonalna. Do prawidłowej rejestracji Klient musi podać wszystkie wymagane dane, oraz zaakceptować postanowienia Regulaminu.

Zgodnie z najnowszą polityką RODO, administratorem państwa danych jest firma Zuzanna Kaptur STRAŻACZKI.PL. Więcej informacji na temat przechowywania i przetwarzania Państwa danych znajduje się w zakładce RODO.

Administrator może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu jeśli naruszył on jakiekolwiek postanowienie niniejszego regulaminu lub:

-podał przy rejestracji dane niezgodne z prawdą lub naruszające dobro osób trzecich

- dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Administratora za nieodpowiednie lub godzące w dobre imię Sklepu.

Klient zobowiązany jest do:

- korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z Regulaminem oraz wszelkimi przepisami prawa

- podawania prawdziwych danych, niegodzących w dobro osób trzecich

-niedostarczania oraz nieprzetwarzania treści zabronionych i powszechnie uznanych za złe

- korzystania z treści zamieszczanych na stronie Sklepu tylko i wyłącznie do użytku osobistego

§4

ZAKUPY W SKLEPIE INTERNETOWYM

Ceny podane na stronie to ceny brutto, które zawierają podatek VAT.

Całkowity koszt zamówienia to cena zamówionego towaru oraz opcjonalnie koszt dostawy towaru.

Aby dokonać zakupów należy dodać towary do koszyka.

W kolejnym kroku należy uzupełnić wszelkie niezbędne dane potrzebne do realizacji oraz wysyłki towaru lub zalogować się do swojego konta w Sklepie internetowym, gdzie znajdują się wszelkie potrzebne informacje.

Następnie klient wybiera metodę płatności oraz sposób dostawy z oferowanych przez Sklep opcji.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji po zaakceptowaniu Regulaminu oraz poprzez naciśnięcie linku potwierdzającego, który zostaje wysłany osobnym mailem do Zamawiającego.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.

Po zawarciu umowy Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierająca wszelkie niezbędne informacje na temat zakupionych towarów oraz innych elementów złożonego zamówienia.

Wszelkie informacje na temat wcześniejszych zamówień klient może sprawdzić po zalogowaniu na swoim osobistym koncie, jeśli tylko dokonał on wcześniejszej rejestracji.

§5

PŁATNOŚCI

Klient może dokonać płatności po wybraniu jednej z oferowanych opcji:

- przelewem na konto

- za pobraniem

- płatnością w systemie DotPay

- gotówką przy odbiorze osobistym zamówionego towaru.

W przypadku wyboru płatności z góry, klient powinien uiścić opłatę za zamówiony towar nie później niż w ciągu 3 dni od daty założonego zamówienia.

Sprzedawca informuje, iż w przypadku wyboru niektórych form płatności, opłacenie ich jest możliwe tylko i wyłącznie po złożeniu zamówienia, za względu na ich specyfikację.

§6

DOSTAWA I REALIZACJA ZAMÓWIENIA

Sprzedawca zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad, z wyjątkiem uszkodzeń, które powstały w trakcie przewozu towaru, za które sprzedawca nie ponosi konsekwencji. W takim przypadku Kupujący zobowiązany jest do spisania protokołu szkody z przewoźnikiem, który jest odpowiedzialny za dostarczenie jego zamówienia. Wtedy to, istnieje możliwość dochodzenia w naszym Sklepie roszczeń względem uszkodzonego towaru, lecz tylko i wyłącznie po wcześniejszym przedstawieniu dowodu szkody powstałej ze strony przewoźnika.

Termin realizacji zależny jest od charakteru zamawianego towaru. Często ustalany jest indywidualnie i zależy od specyfikacji zamówionych przedmiotów.

Przy opłacie z góry, zamówienie jest przekazane do realizacji niezwłocznie po zaksięgowaniu wpłaty.

W przypadku dłuższego terminu realizacji klient zostanie niezwłocznie poinformowany o jego zmianie.

Dostawa towarów realizowana jest tylko i wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost, DHL lub poprzez przesyłki pocztowe. Istnieje możliwość odbioru osobistego w siedzibie lub filii firmy.

Informacje o kosztach dostawy wskazane są w czasie składania zamówienia oraz znajdują się w odpowiedniej zakładce na stronie głównej Sklepu.

§7

DOKUMENTY SPRZEDAŻY

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT za zamówiony towar, klient jest zobowiązany do poinformowania o tym fakcie Sprzedającego w trakcie składania zamówienia. W uwagach do zamówienia należy wtedy podać wszelkie niezbędne dane. W innym przypadku jedynym dokumentem sprzedaży jaki zostaje wygenerowany jest paragon fiskalny, który zostaje dołączony do wysyłanego zamówienia.

W przypadku chęci otrzymania faktury VAT do paragonu, klient jest zobowiązany ponieść wszelkie koszty przesyłki związane z dostarczeniem do Sprzedającego paragonu dołączonego do zamówionego towaru. Tylko i wyłącznie na jego podstawie istnieje możliwość wygenerowania faktury w terminie nieprzekraczającym 3 miesięcy od daty zakupu towaru.

§8

PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument ma prawo odstąpić od zawartej ze Sprzedającym umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania towaru, bez podania żadnej przyczyny z zastrzeżeniem 9.

Termin odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od daty otrzymania przez Klienta wszystkich zamówionych towarów.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia umowy, Klient zobowiązany jest do poinformowania o swojej decyzji Sprzedawcę w drodze jednoznacznego oświadczenia dostarczonego drogą mailową pod adresem sklep@strazaczki.pl

Konsument ma prawo do skorzystania ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który dołączony jest na końcu regulamin. Nie jest to jednak obowiązek.

W celu zachowania ważności terminu odstąpienia od umowy, wystarczy poinformować Sprzedawcę o wykonaniu prawa do odstąpienia od umowy w terminie nieprzekraczającym 14 dni od daty otrzymania towaru.

Z opisanego wyżej uprawnienia nie mogą skorzystać osoby, które nabywają towar w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej i na którzy proszą o fakturę VAT.

Przedmiot, który zostaje nam zwrócony nie może nosić żadnego śladu użytkowania ani posiadać żadnych wad powstałych już po zakupie produktu. Do zwracanego przedmiotu należy dołączyć formularz zwrotu oraz paragon fiskalny dołączony przy zakupie.

§9
WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Klientowi w sytuacji:

- Gdy przedmiotem sprzedaży jest produkt realizowany bezpośrednio na życzenie klienta i w celu zaspokojenia jego indywidualnych potrzeb.  Wyjątkiem jest  wada, która wynikła w trakcji produkcji bezpośrednio przez pomyłkę Sprzedającego.

- Gdy produkt dostarczany jest w hermetycznie zamkniętym opakowaniu, a po otwarciu którego zwrot jest niemożliwy ze względów higienicznych

- W sytuacji gdy cena lub wynagrodzenie za zwrot zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie ma kontroli (dotyczy towarów importowanych)

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

§10

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu otrzymane od Państwa płatności tylko za zakupiony towar. Koszty dostawy pokrywane są z Państwa strony. Zwrot należności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przelewem na Państwa konto. Nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.

Sprzedawca wstrzymuje się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwróconego towaru.

Zwrotu towaru prosimy dokonywać na adres Sprzedawcy: ul. K. Miarki 18A, 47-320 Obrowiec, nie później niż w ciągu 14 dni od daty, w której Konsument poinformował Sprzedawcę o wykorzystaniu prawa do odstąpienia umowy. Termin jest zachowany, jeśli Klient odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.

Konsument ponosi wszelkie koszty związane ze zwrotem towaru. Przesyłki za pobraniem nie będą odbierane i w takiej sytuacji Klient traci swoje prawo odstąpienia od umowy.

W przypadku konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą, Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

§11

REKLAMACJE I GWARANCJE

W przypadku wystąpienia wady towaru Kupujący może zgłosić reklamację wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile ta została udzielona.

W przypadku korzystania z rękojmi Kupujący może, na podstawie obowiązującego prawa:

- złożyć wniosek o obniżenie ceny
- złożyć wniosek o odstąpienie od umowy

- żądać wymiany towaru na nowy
- żądać naprawy uszkodzonego towaru

Sprzedawca prosi o składanie reklamacji na adres mailowy : sklep@strazaczki.pl

Jeśli dany produkt, wymagający reklamacji, jest niezbędny do udziału w procesie reklamacyjnym, kupujący jest odpowiedzialny za dostarczenie go na adres Sprzedawcy :

ul. K. Miarki 18A, 47-320 Obrowiec.

W celu złożenia reklamacji sprzedawca wymaga podania następujących danych:

- informacji o reklamowanym przedmiocie
- daty zakupu oraz dokumentu zakupu
- daty wystąpienia wady
- opisu wadliwego produktu
- określenia żądania związanego ze sposobem usunięcia wady (wymiana, naprawa itd.)
- podanie informacji o Kupującym, które przyśpieszą proces reklamacyjny.

Reklamacji nie podlegają:
- różnice w kolorystyce towaru wynikające z różnych ustawień monitorów
- Suwaki i zapięcia
- Naturalne zużywanie się produktów
- Uszkodzenia mechaniczne (otarcia, zagięcia, obicia, ubitki,)
- Uszkodzenia wynikające z niewłaściwego dopasowania rozmiaru lub użytkowania przedmiotu

- Uszkodzenia wynikające z braku konserwacji przedmiotów.

Sklep nie udziela dodatkowej gwarancji na oferowane produkty. Gwarancja jaka przysługuje na zakupiony towar, to gwarancja jaką producent obejmuje dany przedmiot. Podana jest ona przy zakupie lub można uzyskać informacje o niej po skontaktowaniu się ze Sprzedawcą.

§12
POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

Istnieje możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Skorzystanie z tej możliwości jest dobrowolne i może nastąpić tylko wtedy, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

Sposób I : Zgłoszenie się do odpowiedniego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o przeprowadzenie mediacji w sprawie rozstrzygnięcia sporu.

Sposób II: Złożenie wniosku do terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej o rozpatrzenie sprawy.

Sposób III: Bezpłatna pomoc rzecznika Konsumentów.

Sposób IV: Skorzystanie z platformy ODR dostępnej pod adresem : https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/

§13
DANE OSOBOWE

Administratorem  Państwa danych osobowych jest firma Zuzanna Kaptur strażaczki.pl.  Z osobą odpowiedzialną za zarządzanie Państwa danymi można kontaktować się pod adresem sklep@strazaczki.pl z dopiskiem „Dane osobowe”. Więcej na temat przetwarzania Państwa danych znajduję się w zakładce Polityka Prywatności na stronie Sklepu.

§14
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.


Copyright by strażaczki.pl

 

WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Zuzanna Kaptur
STRAŻACZKI.PL
ul. K. Miarki 18A,
47-320 Obrowiec

e-mail: sklep@strazaczki.pl

 

Ja ……………………………………………………………………………………………………….. informuję, iż odstępuję od umowy sprzedaży następujących rzeczy :
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
-………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Data odbioru towaru:  ………………………………………..
Imię i nazwisko Konsumenta: …………………………………………………………………………………...............................

Dane teleadresowe: ……………………………………………………………………………………………………………………………

Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl